Forside

Sommer

Kultur bærer på eksplosive konfliktpotentialer. Kultur er blevet et uomgængeligt forskningsfelt inden for historievidenskaben siden det socialkonstruktivistiske paradigmeskifte, den kulturelle vending og ny kul- turhistories fremkomst i 1970’erne. Det er vores bidragyderes artikler og anmeldelser i dette tema om kultur og konflikt skoleeksempler på. 

 

Læs som PDF