Rubicon sommer

Sommer

Dette blads tema vil handle om samfundsnormer og brud. Det er vel-kendt at gennem historien har der været samfundsnormer, som folk har levet under. Og ofte har der været konsekvenser, hvis en eller flere menne-sker brød de samfundsnormer. Religion fx, har i mange århundreder spillet en stor rolle i hvordan man skulle opføre sig, og der er spor af disse normer i vores nutidige samfund. Samfundsnormer kan være mange ting: det kan være den udtalte regel, fx love der holder samfundet sammen, og det kan være uudtalte regler, der florere i det offentlige og private rum. Mange mennesker har været med til at forme disse normer gennem tiden. I nogle tilfælde har de skulle bryde de eksisterende normer først; såsom Martin Luther, hvis teser på mange måder ændrede hvordan samfundet skulle praktisere kristendommen; Emma Gads takt og tone, der lagde nogle klare regler om hvordan hjemmet skulles styres og kvindens rolle i det. Mange af Gads regler gælder stadig den dag i dag. Disse to eksempler indeholder hver sin størrelse af ændringer. Brud på samfundsnormer er ligeså store begivenheder, såsom revolutioner, krige, demonstrationer osv, der alle in-deholder et opgør, eller et ønsket opgør, med den daværende samfunds-form. Disse begivenheder har igennem historien ændrede dele eller hele verden.

Læs som PDF