Om Rubicon

Rubicon er et historisk tidsskrift, der udgives af historiestuderende ved Historiestudiet på Syddansk Universitet. Det sker med økonomisk støtte fra Studienævnet for Historie, Klassiske Studier og Marinearkæologi samt de Historiestuderendes Fagråd ved Syddansk Universitet. Tidsskriftet udkommer tre gange årligt i et oplag på 300 eksemplarer.

Rubicon er gratis for alle historiestuderende med tilknytning til Syddansk Universitet. Opgaven for Rubicons redaktion er at foretage den svære balancegang mellem at være et blad med meddelelser, diskussioner m.v. for Historiestudiet, og at være et faghistorisk tidsskrift med relevante artikler og anmeldelser for historiefaget. Bidragyderne til Rubicon er både studerende og undervisere ved såvel vort eget som andre institutter og universiteter samt andre med relation til Historiefaget bl.a. museer og arkiver.


 

Redaktionen

Ansvarshavende redaktører

The Vinh Tran, thtra12@student.sdu.dk

Christina Holst, chjoh13@student.sdu.dk

Layoutredaktør

Emilie Luther Søby, emsoe13@student.sdu.dk

Helena Nordqvist Hofmann, hehof14@student.sdu.dk

Webmaster

Emilie Luther Søby, emsoe13@student.sdu.dk

Anmeldelsesredaktør

Morten Hansen, morte15@student.sdu.dk

Journalistiske redaktører

Benedikte Xenia Rokkedahl, berok14@student.sdu.dk

Christoffer Kofoed Petersen, chrip14@student.sdu.dk

Emilie Heide-Sørensen, emhei15@student.sdu.dk

Mette Alexandersen, meale14@student.sdu.dk

Pelle Hansen, pelha13@student.sdu.dk

Uffe Bjerregård Korte, ufkor15@student.sdu.dk

Zarah Anna Rasmussen, zaras15@student.sdu.dk