Om Rubicon

Rubicon er et historisk tidsskrift, der udgives af historiestuderende ved Historiestudiet på Syddansk Universitet. Det sker med økonomisk støtte fra Studienævnet for Historie, Klassiske Studier og Marinearkæologi samt de Historiestuderendes Fagråd ved Syddansk Universitet. Tidsskriftet udkommer tre gange årligt i et oplag på 200 eksemplarer.

Rubicon er gratis for alle historiestuderende med tilknytning til Syddansk Universitet. Opgaven for Rubicons redaktion er at foretage den svære balancegang mellem at være et blad med meddelelser, diskussioner m.v. for Historiestudiet, og at være et faghistorisk tidsskrift med relevante artikler og anmeldelser for historiefaget. Bidragyderne til Rubicon er både studerende og undervisere ved såvel vort eget som andre institutter og universiteter samt andre med relation til Historiefaget bl.a. museer og arkiver.


 

Redaktionen

Ansvarshavende redaktører

Kim Christensen, kimch16@student.sdu.dk

Lisbeth Bøtter Aaskov, liaas16@student.sdu.dk

Layoutredaktør

Johanne Liv Augustssen, joaug16@student.sdu.dk

Webmaster

Johanne Liv Augustssen, joaug16@student.sdu.dk

Anmeldelsesredaktør

Cecilie Brønsum Rosenblad, ceros12@student.sdu.dk

Journalistiske redaktører

Anne Sophie Nimann Wisborg, anwis16@student.sdu.dk

Astrid Niemann Jørgensen, asjoe16@student.sdu.dk
Benedikte Xenia Rokkedahl, berok14@student.sdu.dk

Emilie Heide-Sørensen, emhei15@student.sdu.dk

Louise Nielsen, lonie13@student.sdu.dk

Mikkel Falch-Rosenberg, mifal16@student.sdu.dk

Morten Bang Andersen morta16@student.sdu.dk
Nicole Kjær Knudsen,   nknud12@student.sdu.dk

 Stig Kongerslev Pedersen, stped17@student.sdu.dk