Skriv til Rubicon

Rubicons redaktion er altid på jagt efter nye, spændende artikler, om hvad der rører sig på studiet og inden for historiefaget. Hvis du ønsker at bidrage eller har lyst til at deltage i redaktionsarbejdet, kontakt da  redaktionen og hør nærmere.

Vejledende deadlines for aflevering af artikler til Rubicon er starten af marts, starten af august og starten af november. De endelige deadlines oplyses ved henvendelse til redaktionen.

Alle bidrag er velkomne!


 

Når du skriver til Rubicon

Rubicons redaktion er taknemmelige for, at netop du har valgt at bidrage til at gøre de historiestuderendes tidsskrift Rubicon endnu bedre. Hvis du vil gøre vores liv lettere i arbejdet med at sætte bladet, så vil det hjælpe os hvis du holder dig et par ting for øje, inden du sender os din artikel.

Når du skriver din artikel... 

 • Brug en kort, fængende titel som appetitvækker, og lav en deskriptiv undertitel, der uddyber emnet for din artikel nærmere.
 • Under artiklens overskrift og undertitel forsynes artiklen med forfatterens titel, navn og evt. med en kort præsentation. 
 • Artiklen skrives med Words standardskrifttype og -størrelse med så lidt formatering som muligt.
 • Skriv kort, præcist og læsevenligt.
 • Brug gerne afsnitsoverskrifter, da de gør teksten læsevenligt og overskuelig.
 • Citater sættes i citationstegn – ikke i kursiv og uden indryk.
 • I Rubicon bruges fodnoter og evt. litteraturliste
 • Anvendt litteratur bringes efter artiklen ordnet alfabetisk efter forfatterens efternavn. Er der flere titler af samme forfatter ordnes de efter udgivelsesåret.
 • Internetadresser angives med understregning uden http – der angives så vidt muligt titel på hjemmesiden.

Når du afleverer din artikel...

 • Send den korrekturlæste artikel i elektronisk form til redaktionen
 • Aflever artiklen i et velkendt tekstformat, så vidt muligt i Microsoft Word-format
 • Aflever 'ren' rå tekst med så lille en formatering som muligt, d.v.s. uden orddeling, spalter, layout m.v. Eventuel formatering vil ikke blive bevaret i Rubicon.
 • Der modtages gerne illustrationer til artiklen, helst i et digitalt format i en god opløsning og i et dokument for sig. Til illustrationerne må der gerne medfølge relevante billedetekster, minimum hvem eller hvad det er. Samtidig skal forfatteren have afklaret ophavsretten til illustrationerne, så Rubicon har lov til at bruge dem.

Formatering af artikler til Rubicon

Undlad at ændre skrifttype, skriftstørrelse eller andet, men benyt i stedet Words standardtypografier. Eventuelle ændringer vil alligevel blive tabt, når artiklen sættes i bladet. Kun fed, kursiv og understregning bevares.

Typografi

Benyt Words inbyggede overskriftstypografier (dem, der hedder "Overskrift 1", "Overskrift 2" osv.).

Overskrift 1 benyttes til overskriften på artiklen, og ikke i selve teksten.

Overskrift 2 benyttes til afsnitsoverskrifter i teksten.

Overskrift 3 kan evt. benyttes til underoverskrifter i et afsnit, hvis det er nødvendigt.

Retskrivning

Tal: Fra en til ti skrives med bogstaver. Tal over ti – altså fra 11 og opefter skrives med tal. Dette gælder dog ikke datoer, der skrives d. 9. juni.

Tankestreger: Med mindre der er tale om orddeling bruges en tankestreg “–“ og ikke en bindesteg “-“. Tankestregen er tyndere og længere end en bindestreg.

Kursiv bruges ved ord der ikke findes i Nudansk Ordbog, ved bogtitler, ved skibsnavne samt eventuelt ved ord forfatteren finder særligt vigtige. Overdreven kursivering samt fed skrift og understregning undgås!

Forkortelser foretages i henhold til dansk retskrivning.

Komma: Kommasætning efter gældende dansk retskrivning.

Noter og litteraturhenvisninger

Rubicon benytter fodnoter, ikke slutnoter og ej heller parentesnoter -amerikansk notesystem som: “bl.a. bl.a. bl.a. (Snakkehoved 1996, s. 5)”.

Anvendt litteratur bringes efter artiklen, gerne ordnet alfabetisk efter forfatterens efternavn. Er der flere titler af samme forfatter ordnes de efter udgivelsesåret. De bibliografiske poster anføres (eller rettes) således:

Monografier: Efternavn, Fornavn: Bogens titel i kursiv, eventuelt bindnummer, trykkested. årstal.

Tidsskriftartikler: Efternavn, Fornavn: ”Artiklens titel”, Tidsskriftets navn, bindnummer. årstal. (s. ??-??)

Bidrag til antologi: Efternavn, Fornavn: ”Bidragets titel” i: udgivers Fornavn Efternavn (red.): Samleværkets titel i kursiv, eventuelt bindnummer, Trykkested, årstal. (s. ??-??)

Hvis en monografi indgår i en skriftserie: Efternavn, Fornavn: Værkets titel i kursiv, (Seriens titel, bindnummer), Trykkested. årstal.

Internetadresser angives med understregning uden http – der angives så vidt muligt titel på hjemmesiden.